902 02 16 26
es-ESca-ES

Noticies fiscals i laborals

Articles Aseido

La nova taxa judicial

Publicat a: Fiscal el 18/12/2012 per Aseido Consulting
La nova taxa judicial

Ahir, dia 17 de desembre, començava l'aplicació efectiva de la nova taxa judicial. Per a la seva presentació i pagament cal emplenar el model 696 (PDF)i continuar el procediment preparat per a això. Aquest formulari solament està disponible a través d'Internet, no hi ha un model preimprès pel que ha de descarregar-se des d'aquesta pàgina.

No han d'emplenar el formulari els que es trobin exempts del pagament de la taxa. Per exemple, entre uns altres, les persones a les quals s'hagi reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta o els sotmesos en processos referents a la capacitat, filiació i menors, així com en processos matrimonials que versin exclusivament sobre guarda i custòdia de fills o sobre aliments reclamats d'un progenitor enfront de l'altre en nom dels fills menors.

Per a la presentació i pagament de la taxa judicial per part de les grans empreses i per a totes les societats anònimes i limitades s'utilitza el mateix procediment que en la resta de les autoliquidacions tributàries, l'import de la taxa no es podrà ajornar, fraccionar o compensar. A més, el pagament una vegada fet, solament es podrà anul·lar si s'obté una autorització de la AEAT.

Es presentarà telemàticament i el seu pagament podrà fer-se mitjançant un procediment electrònic a través d'un càrrec en compte o targeta. Per a això és necessari estar en possessió d'un certificat electrònic que acrediti la identitat del presentador. La presentació telemàtica també la pot efectuar un col·laborador social de l'Administració Tributària (col·lectius d'assessors, gestors…).

Per a la resta de contribuents (persones físiques o entitats que no siguin societats anònimes limitades), a més de la presentació telemàtica per Internet, s'ha habilitat un formulari disponible a la pàgina web de l'Agència Tributària i que s'obté sense necessitat de certificat electrònic, solament amb tenir una connexió a Internet.

Una vegada emplenat correctament, s'obtenen tres exemplars impresos de l'autoliquidació que s'han de portar a l'entitat financera col·laboradora (banc o caixa d'estalvis) per efectuar l'ingrés. Després de la realització de l'ingrés, es retornen dos dels tres exemplars (l'exemplar del subjecte passiu i el de l'Administració de Justícia), amb l'ingrés degudament validat.

S'ha ajornat fins a l'1 d'abril de 2013 l'entrada en vigor de les comunicacions electròniques entre la AEAT i l'Administració de Justícia, així com la data d'inici de les possibles sol·licituds de devolució que poguessin produir-se com a conseqüència de l'acumulació o de la resolució extrajudicial de processos. Les sol·licituds de devolució es faran a través del model 695 (PDF).Comentaris

Publica un comentari

Mitjançant l'enviament de les meves dades personals confirmo que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Imagen CAPTCHA
Introdueix el codi que es mostra: