902 02 16 26
es-ESca-ES

Noticies fiscals i laborals

Articles Aseido

L'adéu als tickets

Publicat a: Autònoms, Societats, Fiscal el 01/01/2013 per Aseido Consulting
L'adéu als tickets

Nova normativa sobre els tiquets de compra

Des del 1 de gener de 2013, ha entrat en vigor una nova normativa sobre la facturació i que farà oblidar els tiquets de compra. El nou reglament de facturació, regulat pel Reial Decret 1619/2012, implica l'existència a partir de l'1 de gener de 2013, de dos tipus de factura, la factura de sempre i la factura simplificada.

Aquesta nova normativa elimina la dispensa dels quotidians tiquets de compra com a justificació de despesa per a professionals i contribuents subjectes a l'impost sobre activitats econòmiques.

Dades que ha de tenir una factura simplificada:

Actualment, molts terminals de pagament electrònic i caixes dispensadores ja inclouen la possibilitat d'imprimir aquestes factures simplificades. No obstant això, si vostè és un professional tingui en compte les principals dades que han d'incloure aquests nous justificants de compra, a partir d'ara són els següents:

  • La data d'expedició, dada que fins ara no era obligatori.

  • El nombre i la sèrie, que ha de ser correlativa.

  • NIF i raó social de l'emissor de la factura simplificada.

  • Detall dels béns lliurats o prestació de serveis.

  • Tipus impositiu aplicat.

  • I l'import total.

Les factures simplificades tenen un contingut més reduït. Aquestes noves factures simplificades tenen un contingut més reduït que les factures ordinàries, i podran expedir, a elecció de l'obligat a la seva expedició, quan l'import no sigui superior als 400,00 €, IVA inclòs, quan es tracti de factures rectificatives, o bé quan el seu import no excedeixi dels 3.000 euros, en determinades operacions (vendes o serveis a domicili, vendes al detall, serveis d'ambulància ...)

Aquesta nova regulació en matèria de facturació, dóna una empenta a diverses directives comunitàries i les orientacions busquen donar un decidit impuls a la facturació electrònica.

Deducció de l'IVA

El receptor de la factura, només podrà deduir l'IVA, sempre que s'informi de les dades d'identificació fiscal del receptor. La nova normativa, estableix que les factures rectificatives han de posar "factura rectificada".Comentaris

Publica un comentari

Mitjançant l'enviament de les meves dades personals confirmo que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Imagen CAPTCHA
Introdueix el codi que es mostra: