902 02 16 26
es-ESca-ES

Noticies fiscals i laborals

Articles Aseido

Real Decret 16/2013 de 20 de desembre, mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupació dels treballadors

Publicat a: Laboral el 10/02/2014 per Aseido Consulting
Real Decret 16/2013 de 20 de desembre, mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupació dels treballadors

Com a conseqüència de la publicació del Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per a la afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors, s'han originat importants modificacions:

A. MODIFICACIÓ DELS CONCEPTES COTITZABLES

 

Modificació dels conceptes computables en la base de cotització: per tant conceptes retributius que fins ara quedaven exclosos de la base de cotització (com el més transport), a partir del 22 de desembre del 2013 seran computables a efectes de base de cotització. I obligació dels empresaris de comunicar tots els conceptes retributius (a partir de març 2014): amb la qual cosa a partir del març s'ha d'informar de les quantitats que es paguen per conceptes que no cotitzen, com les dietes. Algunes partides salarials afectes per aquesta modificació són entre altres:

 

 Conceptes retributius

     

 Tractament cotització       abans de 22-12-13

     

 Tractament Cotització a partir           del 22-12-13

Donacions Promocionals

     

Exempt llevat excés de 2 vegades l'IPREM sense incloure pagues

     

Inclusió en base de cotització de l'import íntegre

Plus Transport i Distància

     

Exempt llevat excés del 20 % de l'IPREM

     

Inclusió en base de cotització de l'import íntegre

Millores Prestacions S. social

     

Exempt

     

Inclusió en base de cotització de l'import íntegre

Accions o participacions de l'empresa

     

Exempt llevat excés de 12.000 €

     

Inclusió en base de cotització de l'import íntegre

Primes Contracte d'Assegurances de AT o R. Civil

     

Exempt

     

Inclusió en base de cotització de l'import íntegre

Primes Contracte Assegurances E. Comú

     

Exempt llevat excés de 500 €

     

Inclusió en base de cotització de l'import íntegre

Serveis educació per centre aut . als fills d'empleats

     

Exempt

     

Inclusió en base de cotització de l'import íntegre

Despeses de manutenció i estada ( dietes ) .

     

Quanties fixes en funció de pernocta o no dins o fora d'Espanya

     

Es Matisa que aquestes quanties s'han de generar en municipi diferent del lloc de treball habitual i de residència .

    

B. REDUCCIONS DE LA JORNADA PER CURA DE FILLS

Poden acollir-se a una reducció de jornada amb disminució proporcional del salari aquelles persones que tinguin al seu càrrec directe un menor de 12 anys

C. NOVETATS CONTRACTE A TEMPS PARCIAL

  • Els treballadors a temps parcial, només podran realitzar hores extraordinàries en supòsits de sinistres o danys extraordinaris.
  • Es modifica la regulació de les hores complementàries ( per a contractes d'almenys 10 hores setmanals ) , establint dos tipus:

        - pactades: que es recullen en el contracte de treball i són de realització obligatòria per al treballador. 

        - voluntàries: que només es poden oferir a treballadors amb contracte indefinit i han de ser

        realitzades voluntàriament pel treballador.


D. NOVETATS PERÍODE DE PROVA

En els contractes de durada determinada la durada no superin els 6 mesos , el període de prova no serà superior a 1 mes , llevat que es reguli una altra cosa mitjançant Conveni Col·lectiu.

E. NOVETATS EN DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA

Es potencia la distribució irregular del temps de treball , en permetre regular els excessos o defectes de jornada en les "bosses d'hores" més enllà de l'any en curs .

F. NOVETATS EN CONTRACTES DE TREBALL

  • Es possibilita concertar el contracte de suport a emprenedors a temps parcial amb les corresponents bonificacions i incentius a la contractació de forma proporcional .
  • S'estableix la reducció d'un 1 % en la quota de contingència per desocupació en els contractes de durada determinada a temps parcial , quedant-se el tipus de cotització al 8,30% , corresponent un 6,70% a l'empresari i un 1,60 % al treballador .

S'estableix la deducció de la quota íntegra de 3.000 € a aquelles entitats que contractin al seu primer treballador menor de 30 anys a través d'un contracte de suport a emprenedors. En el cas de desocupats beneficiaris d'una prestació contributiva per desocupació, la deducció serà d'un 50%, de l'import menor entre l'import de la prestació per desocupació que el treballador tingués pendent de percebre en el moment de contractació o l'import corresponent a 12 mensualitats de la prestació per atur reconeguda.


G. MODIFICACIÓ EN LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS

S'ajusten les bases mínimes de cotització d'autònoms amb més de 10 treballadors i autònoms societaris, equiparant la seva base mínima a la prevista per als treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització al Règim General. S'exceptuen els autònoms que causin alta inicial en el mateix , durant els 12 primers mesos de la seva activitat. ( De 261,83 € a 314,40 € )

H. FI ALS AJORNAMENTS EN ELS PAGAMENTS DE RETENCIONS DE L'IRPF

Des de gener de 2014 no seguirà permetent la sol · licitud d'ajornament en els pagaments del model 111 ia més tampoc es permetrà la presentació en paper per a persones físiquesComentaris

Publica un comentari

Mitjançant l'enviament de les meves dades personals confirmo que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Imagen CAPTCHA
Introdueix el codi que es mostra: