902 02 16 26
es-ESca-ES

Noticies fiscals i laborals

Articles Aseido

Cooperatives de treball associat

Publicat a: Laboral el 18/06/2014 per Aseido Consulting
Cooperatives de treball associat

En una situació de crisi com l'actual, en què l'ocupació per compte propi és gairebé l'única opció, una forma de poder sortir endavant i treballar de forma estable és unir-se a altres persones físiques per formar una cooperativa de treball associat.
Aquestes cooperatives s'enquadren dins de les entitats que forma part de l'Economia Social. La seva fi és proporcionar als seus socis llocs de treball, ja sigui a temps complet o temps parcial. El treball s'exerceix amb l'esforç personal i directe d'aquests, gestionant en comú la producció de béns o serveis que s'ofereixen a tercers.

Cal tres socis per a la constitució

Per poder ser soci treballador el requisit és tenir legalment la capacitat per a contractar la prestació del seu treball. Si es perd la condició de soci treballador es produeix el cessament definitiu de la prestació de treball. Per poder constituir una cooperativa de treball associat ha d'haver com a mínim tres socis treballadors.
El capital social mínim per constituir la cooperativa ha de ser fixat pels socis en els estatuts, excepte en algunes comunitats autònomes que està regulat per llei. Les aportacions de capital són dineràries, excepte si els estatuts marquen que puguin ser béns i drets valorats econòmicament. La responsabilitat dels socis davant deutes queda limitada al capital aportat.

Tributació subjecta a l'impost de societats en règim especial

La relació dels socis treballadors és societària, de manera que la fiscalitat de les cooperatives està subjecta a l'impost de societats però en règim especial, doncs tributen un 20 per cent enfront de tributacions superiors d'altres societats.
Pel que fa a la remuneració, segons la seva participació en l'activitat de la cooperativa, els socis treballadors reben mensualment percepcions considerades no salarials a compte dels excedents de la cooperativa (bestretes societàries).

Poden tenir socis col · laboradors i treballadors assalariats

A més dels socis treballadors, les cooperatives de treball associat poden tenir socis col·laboradors i treballadors assalariats. Pel que fa als primers, no poden participar en les activitats pròpies de la cooperativa però sí contribuir a la consecució dels seus fins. Les aportacions que realitzin no poden superar el 45 per cent del capital social.
Quant a la contractació de treballadors assalariats per compte d'altri, el nombre total d'hores anuals realitzades per aquests no pot superar el 30 per cent del total de les hores realitzades pels socis treballadors. Els treballadors assalariats poden accedir a la condició de socis treballadors segons el que estableixen els estatuts.Comentaris

Publica un comentari

Mitjançant l'enviament de les meves dades personals confirmo que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Imagen CAPTCHA
Introdueix el codi que es mostra: