902 02 16 26
es-ESca-ES

Noticies fiscals i laborals

Articles Aseido

Prestacio per atur i inici d'activitat per compte propi

Publicat a: Laboral el 18/09/2014 per Aseido Consulting
Prestacio per atur i inici d'activitat per compte propi

És un fet, segons les últimes notícies, que el nombre de persones que s'autoocupen està augmentant, ja sigui perquè tenen un projecte que volen posar en funcionament oa causa de la dificultat de trobar una feina per compte d'altri. Moltes d'aquestes persones possiblement estan percebent la prestació per desocupació i tenen el dubte de si aquesta es perd en cas d'iniciar una activitat per compte propi.

En realitat, hi ha diverses opcions que es poden prendre respecte a la prestació per atur, sent una d'elles la capitalització de la mateixa. És a dir, es demana el pagament únic per utilitzar-lo com finançament, ja sigui per a inversió o per a l'abonament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Extinció de la prestació, amb excepcions, si l'activitat dura més de 24 mesos

Si no s'opta per sol·licitar el pagament únic, llavors la possibilitat que es perdi el que resta per cobrar depèn del temps que duri l'activitat per compte propi. Si aquesta és de menys de 24 mesos, es pot sol·licitar la represa de la prestació pel temps que queda per percebre quan es va iniciar l'activitat.

La prestació s'extingeix i, per tant, no es pot tornar a percebre quan la durada de l'activitat per compte propi sigui de 24 mesos o més, excepte en el cas de joves menors de 30 anys, que podran tornar a reprendre sempre que la durada sigui inferior a 60 mesos i estiguin donats d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en el dels treballadors del mar.

Compatibilització de la prestació amb l'activitat per compte propi

A més de l'opció del pagament únic o la decisió de suspendre la prestació, des de febrer de 2013 hi ha una altra opció: compatibilitzar la prestació contributiva per desocupació amb l'activitat per compte propi quan així ho determini un programa de foment de l'ocupació.

Actualment, aquesta possibilitat està oberta a qui sigui menor de 30 anys en el moment de l'inici de l'activitat, es constitueixi com a treballador per compte propi, no tingui treballadors al seu càrrec i faci la sol·licitud al SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) en un termini de 15 dies a comptar de la data de començament de l'activitat.

Complint els anteriors requisits, tindrà dret a percebre la prestació per desocupació per un període màxim de 270 dies o pel temps que li quedi pendent de percebre si aquest és inferior a aquests 270 dies.Comentaris

Publica un comentari

Mitjançant l'enviament de les meves dades personals confirmo que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Imagen CAPTCHA
Introdueix el codi que es mostra: