es-ESca-ES

Nota legal y política de privacitat

Identificació i raó social de l'empresa

ASEIDO CONSULTING, SL. amb CIF: B-65959215 i domicili a Sant Cugat del Valles, Av / Via Augusta 14, 15-25, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 43615, Full B433654, Foli 0053, és l'entitat titular de la present la pàgina web  www.aseido.com.

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació l'usuari d'aquesta pàgina web pot dirigir-se a les oficines de la nostra empresa situades en l'adreça esmentada anteriorment, o bé a l'adreça de correu electrònic  info@aseido.com.

Condicions de accès de l'usuari

L'usuari s'obliga a usar la informació continguda en aquest lloc d'Internet per a les finalitats pròpies del Portal exclusivament, en concret per a la finalitat d'obtenció d'informació sobre els serveis i a no realitzar directament o indirectament cap tipus d'explotació comercial diferent als usos autoritzats.

L'usuari de la pàgina web tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, si bé ASEIDO CONSULTING, SL es reserva el dret a restringir l'accés a determinades seccions i serveis del Portal als seus clients registrats.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel • lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., Així com el disseny gràfic), són propietat de ASEIDO CONSULTING, SL o de les altres entitats que puguin oferir informació a través del portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel • lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de ASEIDO CONSULTING, SL o, si escau, de l'entitat titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts.

L'accés als serveis subministrats no suposa per part de ASEIDO CONSULTING, SL, ni per part del respectiu titular, renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració , explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel • lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l'usuari

Objecte del portal

Aquesta pàgina ha estat dissenyada per ASEIDO CONSULTING, SL per facilitar informació sobre els serveis i altres activitats de l'empresa. La pàgina web disposa d'unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris poden dirigir-se a l'empresa per les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del Portal.

ASEIDO CONSULTING, SL es reserva el dret a realitzar totes les modificacions i actualitzacions cregui convenient sobre la pàgina web.

Exoneració de responsabilitat

ASEIDO CONSULTING, SL no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts. Així mateix, ASEIDO CONSULTING, SL no respondrà de les pàgines Web a les que pugui remetre a través d'enllaços o links, banners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

Tant l'accés a aquest web com l'ús que pot fer de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d'aquest website és de la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'operativitat o disponibilitat dels seus continguts o serveis. No obstant, quan sigui raonablement factible o previsible, s'advertirà als usuaris de possibles interrupcions del seu funcionament.

ASEIDO CONSULTING, no es responsabilitza de l'absència de virus ni de qualssevol altres elements nocius introduïts o subministrats per proveïdors de continguts o serveis, o per altres usuaris o tercers que puguin produir alteracions o problemes de qualsevol classe en els sistemes informàtics (software y hardware) dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics.

Protecció de dades de caràcter personal

La informació rebuda per ASEIDO CONSULTING, SL a través de la present pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d'acord amb la normativa vigent. Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ASEIDO CONSULTING, SL informa a l'usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web són incorporades en fitxers titularitat de ASEIDO CONSULTING, SL (ASEIDO CONSULTING, SL) amb la finalitat de gestionar el present Portal d'Internet. Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a ASEIDO CONSULTING, SL; Av/ Via Augusta, 15-25 , 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) info@aseido.com.

ASEIDO CONSULTING, SL declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Dret d'exclusió

ASEIDO es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als seus websites i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús

Formularis de consultes en línia i enviament de formularis curriculars.

L'usuari garanteix l'autenticitat de tota la informació que faciliti a ASEIDO CONSULTING relacionada amb les seves dades personals, ja sigui utilitzant els formularis del web o per qualsevol altre mitjà que en permeti la comunicació; l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. Aquesta informació haurà de ser actualitzada perquè ASEIDO CONSULTING pugui respondre en tot moment a la situació real de l'Usuari.

Tota la informació que rebi ASEIDO CONSULTING de l'Usuari és tractada amb la màxima confidencialitat i s'utilitzarà amb l'única i exclusiva finalitat sol·licitada per l'usuari.

Enllaços

En el cas que en les websites es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, ASEIDO CONSULTING no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas ASEIDO CONSULTING assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Modificació

ASEIDO CONSULTING es reserva el dret a realitzar i sense previ avís, totes les modificacions consideri necessàries, ja sigui en el contingut d'aquestes condicions generals de contractació, ja sigui en el contingut de la informació posada a disposició de l'usuari, o de les tècniques utilitzades en cada moment.

Cookies

ASEIDO CONSULTING, SL informa als usuaris que pot utilitzar cookies per al'adquisició de dades per facilitar l'accessibilitat al present lloc web. Aquestes galetes no controlen la informació individual, sinó anònima perquè el lloc web pugui recuperar la informació relativa a les seves preferències.

*Una cookie pot definir-se com un fitxer de text que un servidor web té l'habilitat d'enviar al navegador i s'emmagatzema posteriorment al sistema.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Legislació aplicable

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per les lleis espanyoles. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre aforament, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a Confianza Online i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confianza Online  (www.confianzaonline.es).