902 02 16 26
es-ESca-ES

Gestionem tot en matèria laboral

Asesoramiento y  gestión laboral

 

Comptem amb un equip de professionals titulats i personal altament especialitzat, que t'assessorarà i tramitarà les gestions empresarials i particulars, fent-te la tasca més viable.

 

Aseido, disposa de sistemes de comunicació online, que farà que la connexió client-assessor, sigui d'allò més còmode.

 

Nosaltres podem oferir-li aquests serveis:

 

  • Altes inicials d'empreses. Obertures de centres de treball.
  • Preparació de contractes de treball, preavís amb suficient antelació del venciment dels contractes, pròrrogues, renovacions i la seva comunicació a l'INEM, així com el plantejament de la millor opció contractual a realitzar, estudiant les diferents modalitats i possibles subvencions i bonificacions.
  • Estudi i confecció de nòmines, assegurances socials i la seva presentació en la Seguretat Social.
  • Presentació del model 110 de l'IRPF i el seu resum anual.
  • Treballadors autònoms. Altes, baixes i prestacions.
  • Base de dades de Jurisprudència i Convenis Laborals i actualització de convenis i normes laborals.
  • Tramitació d'altes i baixes de treballadors, parts d'accidents de treball i malaltia professional, així com el càlcul i confecció de liquidacions i liquidacions, en els casos de baixa dels treballadors.
  • Tramitació de subvencions.

 

Altres tràmits: vides laborals, certificats d'estar al corrent de pagament, tràmits en recaptació i ajornaments, contractes i retribucions a directius.