902 02 16 26
es-ESca-ES

La teva empresa en 48 hores

Creación de sociedades en menos de 48 horas

 

Aseido Consulting ofereix un servei integral, realitzant tots els tràmits necessaris perquè una nova Societat pugui desenvolupar la seva activitat una vegada constituïda.

 

Els principals serveis inclosos són:

 

 • Assessorament al client sobre el procés de creació de la societat, així com resoldre els dubtes que aquest pugui tenir en relació a la constitució d'una societat.
 • Obtenció de Certificat de Denominació Social davant el Registre Mercantil Central.
 • Assessorament i coordinació per a l'obtenció del Certificat de l'Entitat Bancària on es dipositi el Capital Social.
 • Elaboració dels Estatuts Socials de la societat en els quals es detallarà la seva estructura interna i el funcionament de la mateixa.
 • Obtenció del NIF provisional de la societat davant l'Agència Tributària.
 • Coordinació de la signatura de l'Escriptura de Constitució amb la notaria.
 • Emplenament del formulari per a la liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials (si escau).
 • Recollida de l'Escriptura de Constitució i inscripció de la mateixa en el Registre Mercantil corresponent.
 • Recollida de l'Escriptura de Constitució del Registre Mercantil.
 • Sol•licitud i obtenció del NIF definitiu davant l'Agència Tributària.
 • Alta de l'activitat de l'empresa en l'Agència Tributària.
 • Enviament de tota la documentació original via missatgeria urgent (24h) al client.