902 02 16 26
es-ESca-ES

Adaptat a les teves necessitats

Tarifas del programa de facturación online

 

Tarifes del programa de facturació

 

 

Característiques principals

Gratuït

Gratuït

Per qui comença

Contractar
Gratis per sempre

Iniciació

4,99
€/ mes*

Per volum baix

Contractar
30 dies gratis

Bàsic

6,99
€/mes*

El teu volum creix

Contractar
30 dies gratis

Plus

13,99
€/mes*

Sense cap límit

Contractar
30 dies gratis
Factures o pressupostos per mes

Número màxim de factures/pressupostos per mes natural (suma d'ambdós)

4 20 Sense límit
Despeses per mes

Número màxim de despeses per mes natural

10 40 Sense límit
Albarans per mes

Número màxim d'albarans per mes natural

10 40 Sense límit
Comandes de clients per mes

Número màxim de comandes de clients per mes natural

- - Sense límit
Comandes a proveïdors per mes

Número màxim de comandes a proveïdors per mes natural

- - Sense límit
Clientes i proveïdors

Número màxim de clients i proveïdors

Sense límit
Sense límit
Sense límit
Catàleg de productes

Número màxim de productes/serveis

25 100 Sense límit
Usuaris

Número màxim d'usuaris del compte

1 Sense límit
Sense límit
Emmagatzematge

Capacitat  per emmagatzemar documents adjunts

- 500 MB 5 GB
Període de proba gratuït

Dies de proba gratis

Per sempre 30 dies 30 dies

Altres característiques

     
Factures recurrents / periòdiques

Generació automàtica de factures recurrents

Factures i pressupostos en PDF

Generació factures i pressupostos en PDF

Factures en format Factura-e

Generació de factures en format factura-e

Control de venciments

Control de venciments i cobrament de facturs

Enviament per correu electrònic

Enviament por email de factures i pressupostos

Històric de missatges

Visualizació de missatges d'email enviats

Respostes d'email predisenyades

Personalització de les respostes predisenyades en els emails

Importar dades des de Excel

Importació de factures, pressupostos, clients, despeses, proveïdors, productes i contactes

Connexió via API REST

Accés a la informació del teu compte utilitzant una API de comunicació REST/XML

Signatura digital

Signatura digital de factures

Generació de domiciliacions

Generació d'archius de domiciliació (norma 19 i 58) (només Espanya)

Declaració d'imposts

Eina d'ajut per generar models de la AEAT (només Espanya)

Traspàs a comptabilitat

Exportació de moviments comptables en múltiples formats (Contaplus i A3) (només Espanya)

Nivell de personalització

     
Logotip de la teva empresa

Personalizació del logotip de la factura

Diferents models de factura

Selecció entre múltiples models de factura

Amagar enllaç FacturaDirecta en PDFs

Eliminar marca de facturadirecta a documents generats en PDF

Seguretat
i privacitat

     
Compliment LOPD

Compliment de la LOPD en totes les teves comunicacions

Exportació de dades

Exportació de totes les dades cap al teu ordinador

Protecció tallafocs i SSL

Protecció de tallafocs, encriptació SSL

Suport OpenID

Accés al compte mitjançant OpenID

Copia de seguretat

Copia de seguretat diària de totes les dades

 

Gratuït

Gratuït

Per qui comença

Contractar
Gratis per sempre

Iniciació

4,99
€/mes*

Per baix volum

Contractar
30 dies gratis

Bàsic

6,99
€/mes*

El teu volum creix

Contractar
30 dies gratis

Plus

13,99
€/mes*

Sense cap límit

Contractar
30 dies gratis
*Preus sense I.V.A.